Litteratur

Vidensbank

Den kommende liste af artikler er samlet for at give et let overblik over forskning på emner releateret til carnivore diæten. Disse artikler står ofte i kontrast til nuværende kostråd, og den lægefaglige konsensus på emner som køds sundhed, kolesterol, m.m.. Listen er lavet for at give et overblik over relevant forskning på disse emner. 

Artikler om Kost

Kolesterol

Low Total Cholesterol and Increased Risk of Dying: Are Low Levels Clinical Warning Signs in the Elderly? Results From the Italian Longitudinal Study on Aging

Lack of an association or an inverse association between low-density-lipoprotein cholesterol and mortality in the elderly: a systematic review

Is the Use of Cholesterol in Mortality Risk Algorithms in Clinical Guidelines Valid? Ten Years Prospective Data From the Norwegian HUNT 2 Study

Serum cholesterol levels and in-hospital mortality in the elderly

Low serum cholesterol and external-cause mortality: Potential implications for research and surveillance

LOW LDL CHOLESTEROL IS RELATED TO CANCER RISK

Low Serum LDL Cholesterol Levels and the Risk of Fever, Sepsis, and Malignancy

Low LDL cholesterol is related to cancer risk

THE ASSOCIATION BETWEEN LOWER LEVELS OF LOW-DENSITY LIPOPROTEIN CHOLESTEROL AND CANCER PREDATES THE DIAGNOSIS OF CANCER BY 18 YEARS

Low LDL Cholesterol and Increased Risk of Parkinson’s Disease: Prospective Results From Honolulu-Asia Aging Study

Hypocholesterolemia is an independent risk factor for depression disorder and suicide attempt in Northern Mexican population

Plasma cholesterol and depressive symptoms in older men

Serum Cholesterol and Cognitive Performance in the Framingham Heart Study

A Reappraisal of the Lipid Hypothesis

Cholesterol Levels and Risk of Hemorrhagic Stroke

Serum Total Cholesterol and Risk of Cardiovascular and Non-Cardiovascular Mortality in Old Age: A Population-Based Study

Lipid Levels Are Inversely Associated With Infectious and All-Cause Mortality: International MONDO Study Results

Fedtsyre balance/kronisk inflammation
Græsfodret kød
Hormoner i kød